Velkommen til Ars Nova Koret Slagelse

 
Hjemmesiden kommer i en ny version i foråret 2020.
 
   
 
 
Vi er et ambitiøst amatørkor, som deler glæden ved at synge godt sammen.
 
Vi spænder over et bredt repertoire, hvor den danske sangskat og det gode humør har en særlig plads.
 
 

  

 
Ars Nova Koret Slagelse blev oprettet i 1974 af organisterne Lene Poulsen og Ebbe Truelsen.
 
Koret har i en årrække været dirigeret af Torben Bækkeskov og fra 1999 - 2005 af Uffe Andersen.
 
 
Siden 2005 har Solveig Bjergkvist ledet koret. Solveig Bjergkvist er uddannet organist og har mange års erfaring med kordirektion.
 
  Korets 40 års jubilæumssæson blev i november 2014 fejret med en koncert i en fyldt Sct. Mikkels Kirke. Vi uropførte værket "Om sangen og Glæden", der var skrevet til lejligheden af komponisten Pernille Louise Sejlund. I forbindelse med jubilæet blev der udgivet et jubilæumsskrift.

En stor fest startede 2015, og i marts måned var vi på tur til Flensborg, hvor vi bl.a. opførte John Høybyes Glasbjergene sammen med pianist Mads Granum og bassist Mikkel Nielsen.
 
 
 
Koret har ca. 40 medlemmer og er organiseret i FOF.
 
Koret er medlem af Kor72.
 
Vi har et godt sammenhold og arbejder seriøst med opgaverne.
 
 

Næste koncert

7. marts:
Praktikkor i Odense i forbindelse med Korlederstemmen. 

Repertoire

I samråd med bestyrelsen vælger Solveig Bjergkvist satser til koret, der tilfredsstiller vores lyst til at blive udfordret på nodelæsning og teknik, til at kunne synge kendte sange i smukke nye eller gamle arrangementer og til at fortolke meningsfulde tekster.

Vi synger værker af nutidige komponister f.eks Michael Bojesen, John Høybye, Bo Holten og Ola Gjeilo samt af klassiske komponister som Vivaldi, Buxtehude, Brahms og Puccini.

Koret synger a cappella, men optræder også i samarbejde med musikere, organister, andre kor, symfoniorkestre og professionelle solister.

I december 2016 opførtes Vivaldis Gloria i samarbejde med Cantemus Koret fra Næstved og Herlufsholm Kirkes Kammerkor.
ARS NOVA koret Slagelse  | Tlf.: 23818773